helphelp

Tussendoelen

Economie ( bb/bk gl/tl )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Consumptie en consumentenorganisaties
SubkernconceptenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
Keuzes makenSchaarste van middelen en tijd en urgentie van behoeften
Directe en indirecte ruil omschrijven

Directe en indirecte ruil omschrijven

VO 42
Consumeren13 leermiddelenInkomsten en Uitgaven
Koopbeslissingen uitleggen

Koopbeslissingen uitleggen

VO 42
Consumentengedrag8 leermiddelenVerandering van consumptie, patronen en prikkels
Marketing uitleggen

Marketing uitleggen

VO 42
Bescherming van consumenten2 leermiddelenDe rechten en plichten van de consument
Ontstaan van consumentenorganisaties beschrijven

Ontstaan van consumentenorganisaties beschrijven

VO 42
Geld18 leermiddelenBetalingsverkeer
Voorbeelden geven van chartaal en giraal geld

Voorbeelden geven van chartaal en giraal geld

VO 42
Verzekeren3 leermiddelenRisico nemen of vermijden
Verzekeringsmotieven uitleggen

Verzekeringsmotieven uitleggen

VO 42
Arbeid, productie en bedrijfsleven21 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
ProductieProduceren en productiefactoren
Productiefactoren onderscheiden

Productiefactoren onderscheiden

VO 42
Arbeid en productie4 leermiddelenToegevoegde waarde
Waarde toevoeging uitleggen

Waarde toevoeging uitleggen

VO 42
Omzet en winstBreak even Point
Kosten, opbrengsten, winst en verlies berekenen

Kosten, opbrengsten, winst en verlies berekenen

VO 42
Arbeid7 leermiddelenArbeidsproductiviteit
Arbeidsproductiviteit uitleggen

Arbeidsproductiviteit uitleggen

VO 42
WerkloosheidVraag en aanbod
Technologische ontwikkelingen herkennen

Technologische ontwikkelingen herkennen

VO 42
Overheid en bestuur15 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
De overheidOntstaan van collectieve goederen
De rol van de overheid als producent uitleggen

De rol van de overheid als producent uitleggen

VO 44
De rol van de overheidDe overheid als actor
De rol van de overheid als werkgever uitleggen en de rol van de overheid bij de sociale zekerheid uitleggen

De rol van de overheid als werkgever uitleggen en de rol van de overheid bij de sociale zekerheid uitleggen

VO 44
Internationale ontwikkelingen8 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
Europa5 leermiddelenDe Europese Unie en Nederland
Meer open- en meer gesloten economie uitleggen

Meer open- en meer gesloten economie uitleggen

VO 45, VO 46
Natuur en milieu5 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
De samenhang tussen consumptie, productie en het milieuProductie en externe effecten
De rol van de burger in relatie tot het milieu uitleggen

De rol van de burger in relatie tot het milieu uitleggen

VO 42