helphelp

Leerlijn Economie vaardigheden (po-vmbo)

( )

Sectoren
Kernconcepten
bb vmbo bb/kb exameneenhedenvmbo bovenbouw gl/tl exameneenheden
1. Leervaardigheden in het vak economie

EC/K/3  Leervaardigheden in het vak economie  
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling van het eigen leervermogen en het vermogen met economische vaktaal te communiceren en onderzoek te doen.
 

EC/K/3

EC/K/3  Leervaardigheden in het vak economie  
3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling van het eigen leervermogen en het vermogen met economische vaktaal te communiceren en onderzoek te doen.
 

EC/K/3
2. Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

EC/V/2  Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
12. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.  
 
 

EC/V/2

EC/V/2  Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
12. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.  
 
 

EC/V/2
3. Vaardigheden in samenhang
n.v.t.

EC/V/3  Vaardigheden in samenhang
13. De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.

EC/V/3