helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingTijdvakken
VO Kerndoel 35: Zorg en veiligheid
De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden
Burgers en stoommachines
De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)

VO Kerndoel 36: Meningvorming
De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
Burgers en stoommachines
De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)

VO Kerndoel 37: Historische basiskennis
De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over belangrijke historische personen en gebeurtenissen en over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 50 v. Chr.), tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. – 500 na Chr.), tijd van monniken en ridders (500 – 1000), tijd van steden en staten (1000 – 1500), tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600), tijd van regenten en vorsten (1600 – 1700), tijd van pruiken en revoluties (1700 – 1800), tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900), tijd van wereldoorlogen (1900 – 1950), tijd van televisie en computer (1950 – heden).De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.
Burgers en stoommachines
De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)

Wereldoorlogen
De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)

Televisie en computer
De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)

Pruiken en revoluties
De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)

Regenten en vorsten
De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)

Ontdekkers en hervormers
De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)

Grieken en Romeinen
De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)

Monniken en ridders
De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)

Steden en staten
De tijd van steden en staten (1000 - 1500)

Jagers en boeren
De tijd van jagers en boeren (tot 3000 v C)

VO Kerndoel 38: Geografische basiskennis
De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun eigen omgeving te plaatsen.
Televisie en computer
De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)

Burgers en stoommachines
De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)

VO Kerndoel 42: Inzicht in de eigen omgeving
De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
Wereldoorlogen
De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)

Regenten en vorsten
De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)

Steden en staten
De tijd van steden en staten (1000 - 1500)

Monniken en ridders
De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)

Jagers en boeren
De tijd van jagers en boeren (tot 3000 v C)

VO Kerndoel 43: Cultuurverschillen in Nederland
De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met de seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
Wereldoorlogen
De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)

Ontdekkers en hervormers
De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)

Monniken en ridders
De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)

Grieken en Romeinen
De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)

VO Kerndoel 44: De politiek
De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken zijn.
Pruiken en revoluties
De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)

Wereldoorlogen
De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)

Regenten en vorsten
De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)

Steden en staten
De tijd van steden en staten (1000 - 1500)

VO Kerndoel 46: Arm en rijk
De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.
Wereldoorlogen
De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)

Regenten en vorsten
De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)

VO Kerndoel 47: Oorlog, vrede en mensenrechten
De leerling leert actuele spanningen, conflicten en oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.
Pruiken en revoluties
De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)

Wereldoorlogen
De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)

Regenten en vorsten
De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)