helphelp

Tussendoelen

Geschiedenis ( bb/bk gl/tl )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Jagers en boeren
De tijd van jagers en boeren (tot 3000 v C)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
De levenswijze van jagers en verzamelaarsHet leven van jagers in de prehistorie
Beschrijven hoe jagers-verzamelaars leefden

Uitleggen waarom jagers-verzamelaars nomaden waren

VO 37, VO 42
Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingenHet leven van boeren
In voorbeelden veranderingen in de samenleving als gevolg van de agrarische revolutie herkennen

Veranderingen beschrijven  die het gevolg waren van de agrarische revolutie

VO 37, VO 42
Grieken en Romeinen
De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
De verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur en de confrontatie met de Germaanse cultuurGrieks-Romeinse cultuur4 leermiddelen
Voorbeelden herkennen van de Griekse en Romeinse bouwkunst en beeldhouwkunst

Voorbeelden geven van de Griekse en Romeinse bouwkunst en beeldhouwkunst

VO 37, VO 43
Grieks-Romeinse en Germaanse cultuur4 leermiddelen
Voorbeelden herkennen van de wederzijdse beïnvloeding van de Grieks- Romeinse en de Germaanse cultuur

Voorbeelden herkennen van de wederzijdse beïnvloeding van de Grieks- Romeinse en de Germaanse cultuur

VO 37, VO 43
Het christendom in het Romeinse Rijk: van verboden tot enig toegestane godsdienstDe leer van het christendom
De leer van het christendom op hoofdlijnen beschrijven

De leer van het christendom op het hoofdlijnen beschrijven

VO 37, VO 43
De verspreiding van het christendom in het Romeinse Rijk
In voorbeelden herkennen hoe het  christendom zich in het Romeinse Rijk verspreidde

Beschrijven hoe het christendom zich in het Romeinse Rijk kon verspreiden

VO 37, VO 43
Monniken en ridders
De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
De verspreiding van het christendom in EuropaDe verspreiding van het christendom in Europa
In voorbeelden herkennen hoe het  christendom zich in Europa verspreidde

Voorbeelden geven van de wijze waarop het christendom zich in Europa verspreidde

VO 37, VO 42, VO 43
Ontstaan en verspreiding van de islam5 leermiddelenHet ontstaan van de islam
nvt

Beschrijven hoe de islam is ontstaan

VO 37, VO 42, VO 43
De leer van de islam
In voorbeelden de leer van de islam herkennen

Hoofdlijnen van de leer van de islam beschrijven

VO 37, VO 42, VO 43
De verspeiding van de islam
De verspreiding van de islam beschrijven

Beschrijven hoe de islam zich verspreidde

VO 37, VO 42, VO 43
Hofstelsel en horigheid11 leermiddelenHofstelsel en horigheid
Hofstelsel en horigheid in voorbeelden herkennen

Hofstelsel en horigheid beschrijven

VO 37, VO 42, VO 43
Steden en staten
De tijd van steden en staten (1000 - 1500)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
Opkomst van handel en het ontstaan van stedenDe opkomst van handel en het ontstaan van steden
De opkomst van handel en het ontstaan van steden in voorbeelden herkennen

De opkomst van handel en het ontstaan van steden in voorbeelden herkennen

VO 37, VO 42, VO 44
Opkomst van de stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden3 leermiddelenDe opkomst van de stedelijke burgerij
nvt

De samenstelling van de stedelijke burgerij in voorbeelden herkennen

Uitleggen waarom de steden zelfstandiger werden t.o.v. de adel

De samenstelling van de stedelijke burgerij beschrijven

VO 37, VO 42, VO 44
Het begin van staatsvorming en centralisatieHet ontstaan van staten en de centralisatiepolitiek
Aan de hand van een voorbeeld (bijvoorbeeld Nederland) het ontstaan van staten beschrijven

Aan de hand van een voorbeeld (bijvoorbeeld Nederland) het ontstaan van staten beschrijven

VO 37, VO 42, VO 44
Ontdekkers en hervormers
De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
Het begin van de overzeese Europese expansieOntdekkingsreizen1 leermiddel
In voorbeelden motieven voor de ontdekkingsreizen herkennen

Een voorbeeld uit de eerste fase van de Europese expansie herkennen

In voorbeelden motieven voor de ontdekkingsreizen herkennen

Een voorbeeld uit de eerste fase van de Europese expansie herkennen

VO 37, VO 43
De Reformatie en de splitsing in de christelijke kerkDe reformatie1 leermiddel
In een voorbeeld denkbeelden van de Reformatie herkennen

In een voorbeeld denkbeelden van de Reformatie herkennen

VO 37, VO 43
De gevolgen van de reformatien.v.t.
Gevolgen van de splitsing van de christelijke kerk herkennen

VO 37, VO 43
De Opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staatDe Opstand7 leermiddelen
Op hoofdlijnen beschrijven hoe de Opstand in een onafhankelijke Nederlandse staat resulteerde

Op hoofdlijnen beschrijven hoe de Opstand in een onafhankelijke Nederlandse staat resulteerde

VO 37, VO 43
Regenten en vorsten
De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
Ontstaan van handelskapitalisme en begin van een wereldeconomie4 leermiddelenHet ontstaan van het handelskapitalisme
De overzeese expansie en het begin van een wereldeconomie herkennen aan de hand van de VOC

De overzeese expansie en het  begin van een wereldeconomie beschrijven

VO 37, VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland6 leermiddelenStaatsinrichting van de Republiek
In voorbeelden herkennen hoe de Nederlandse staatsinrichting zich onderscheidde van die in andere landen

Beschrijven waarin de Nederlandse staatsinrichting zich onderscheidde van die in andere landen

VO 37, VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Culturele bloei in de Republiek1 leermiddel
Burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland in voorbeelden herkennen

Burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland met voorbeelden beschrijven

VO 37, VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Het streven van vorsten naar absolute machtAbsolutisme2 leermiddelen
In een voorbeeld kenmerken  van het absolutisme herkennen

Kenmerken van het absolutisme beschrijven

VO 37, VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Burgers en stoommachines
De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
Slavenarbeid op plantages en de opkomst van het abolitionisme7 leermiddelenSlavernij3 leermiddelen
Slavernij en slavenhandel in voorbeelden herkennen

Voorbeelden van slavernij en slavenhandel beschrijven

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38
Abolitionisme1 leermiddel
In voorbeelden motieven voor afschaffing van slavernij en slavenhandel herkennen

Motieven voor afschaffing van slavernij en slavenhandel beschrijven

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38
Het streven naar grondrechten en naar politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutieGrondrechten en politieke invloed3 leermiddelen
Voorbeelden van grondrechten en toenemende politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie herkennen

Voorbeelden van grondrechten en toenemende politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie herkennen

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38
De industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingenDe Industriële revolutie
De belangrijkste kenmerken van de industriële revolutie in voorbeelden herkennen

De belangrijkste kenmerken van de industriële revolutie beschrijven

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38
De gevolgen van de industriële revolutie
Voorbeelden van gevolgen van de industriële revolutie voor de werk- en leefomstandigheden van de arbeiders geven

De gevolgen van de industriële revolutie voor de werk- en leefomstandigheden van de arbeiders beschrijven

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38
De Industriële Revolutie en emancipatie
In voorbeelden de relatie tussen de industriële revolutie en emancipatiebewegingen herkennen

Een relatie leggen tussen de industriële revolutie en emancipatiebewegingen

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38
Het ontstaan van een parlementair stelsel en de toename van volksinvloedHet ontstaan van het parlementaire stelsel
Uitleggen wat een parlementair stelsel is

Beschrijven hoe mensen steeds meer politieke invloed kregen

Uitleggen wat een parlementair stelsel is

Uitleggen waardoor mensen steeds meer politieke invloed kregen

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38
Het moderne imperialismeModern imperialisme
In een voorbeeld herkennen dat grondstoffen en afzetmarkten belangrijke aspecten waren van het modern imperialisme

In een voorbeeld herkennen dat nationalisme een belangrijke rol speelde in het modern imperialisme

Een relatie leggen tussen modern imperialisme en grondstoffen en afzetmarkten

De relatie beschrijven tussen modern imperialisme en nationalisme

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38
Wereldoorlogen
De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
Het racistisch en totalitair karakter van het nationaalsocialismeHet nationaal-socialisme
Een voorbeeld geven van het racistische karakter van het nationaal-socialisme

Het racistische karakter van het nationaal-socialisme beschrijven

VO 37, VO 42, VO 43, VO 44, VO 46, VO 47
De economische wereldcrisisDe crisis
In voorbeelden sociale, economische en politieke gevolgen van de economische crisis herkennen

Voorbeelden geven van  sociale, economische en politieke gevolgen van de economische crisis

VO 37, VO 42, VO 43, VO 44, VO 46, VO 47
De Duitse bezetting en de JodenvervolgingDe Duitse bezetting
Voorbeelden van collaboratie en verzet van de Nederlandse bevolking herkennen

Voorbeelden van collaboratie, verzet en accommodatie van de Nederlandse bevolking beschrijven

VO 37, VO 42, VO 43, VO 44, VO 46, VO 47
De jodenvervolging
Voorbeelden van de Jodenvervolging uitmondend in de Endlösung beschrijven

Voorbeelden van de Jodenvervolging uitmondend in de Endlösung beschrijven

VO 37, VO 42, VO 43, VO 44, VO 46, VO 47
Televisie en computer
De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
Nationalistische bewegingen in de koloniën en het streven naar onafhankelijkheid1 leermiddelNationalisme in de koloniën1 leermiddel
In voorbeelden herkennen welke rol nationale bewegingen speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid

NVT

In voorbeelden herkennen welke rol nationale bewegingen speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid

In voorbeelden herkennen welke rol de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld bij het streven naar onafhankelijkheid

VO 37, VO 38
De blokvorming tussen Oost en West en de Koude OorlogDe Koude Oorlog
In voorbeelden de spanningen tussen de Sovjetunie en de V.S. ten tijde van de Koude Oorlog herkennen

Voorbeelden geven van de spanningen tussen de Sovjetunie en de V.S. ten tijde van de Koude Oorlog

VO 37, VO 38
Sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit vanaf de jaren '6012 leermiddelenSociaal-culturele veranderingen in de jaren zestig7 leermiddelen
In voorbeelden sociaal-culturele verandeirngen sinds de  jaren zestig herkennen

Voorbeelden geven van de sociaal-culturele veranderingen sinds de jaren zestig

VO 37, VO 38
Pluriformiteit vanaf de jaren zestig2 leermiddelen
In voorbeelden het pluriforme karakter van de samenleving sinds de jaren '60 herkennen

Voorbeelden geven van het pluriforme karakter van de samenleving sinds de jaren '60

VO 37, VO 38
Pruiken en revoluties
De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
VaksubkernenInhoudenbb/bkgl/tlkerndoelen onderbouw
Slavenarbeid op plantages en de opkomst van het abolitionisme7 leermiddelenSlavernij3 leermiddelen
Slavernij en slavenhandel in voorbeelden herkennen

Voorbeelden van slavernij en slavenhandel beschrijven

VO 37, VO 44, VO 47
Abolitionisme1 leermiddel
In voorbeelden motieven tegen slavernij en slavenhandel herkennen

Motieven voor afschaffing van slavernij en slavenhandel beschrijven

VO 37, VO 44, VO 47
Het streven naar grondrechten en naar politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutieGrondrechten en politieke invloed3 leermiddelen
Voorbeelden van grondrechten en toenemende politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie herkennen

Voorbeelden van grondrechten en toenemende politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie herkennen

VO 37, VO 44, VO 47