helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingVakkernen
VO Kerndoel 28: Onderzoek leren doen
De leerling leert vragen over onderwerpen uit het brede leergebied om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren.
Onderzoeken
VO Kerndoel 32: Theorieën in de natuur
De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.
Modelontwikkeling en -gebruik
VO Kerndoel 33: Techniek
De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken.
Ontwerpen
VO Kerndoel 40: Omgaan met historische bronnen
De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.
Informatievaardigheden
VO Kerndoel 41: Omgaan met atlas en kaarten
De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden.
Informatievaardigheden