helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingVakkernen
VO Kerndoel 29: Sleutelbegrippen
De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
Evolutie
Dynamisch evenwicht
Voortplanting
 

Interactie
Instandhouding
Biologische eenheid
VO Kerndoel 30: Het milieu
De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
Dynamisch evenwicht
Evolutie
Voortplanting
 

Interactie
VO Kerndoel 31: Processen in de natuur
De leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
Dynamisch evenwicht
Evolutie
Voortplanting
 

Interactie
VO Kerndoel 32: Theorieën in de natuur
De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.
Evolutie
Voortplanting
 

Interactie
Instandhouding
Biologische eenheid
VO Kerndoel 33: Techniek
De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken.
Dynamisch evenwicht
Instandhouding
VO Kerndoel 34: Lichaam en gezondheid
De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen
Dynamisch evenwicht
Instandhouding
Biologische eenheid
VO Kerndoel 35: Zorg en veiligheid
De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden
Evolutie
Voortplanting
 

Interactie