Om het curriculumontwerpproces voor gepersonaliseerd leren te stimuleren heeft SLO leerdoelkaarten ontworpen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De kaarten sluiten aan bij de hoofdstructuur van de leergebieden en vakken, zoals op deze site staat vermeld. Er zijn kaarten gemaakt voor de vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, natuurkunde, scheikunde, biologie.

Een leerdoelenkaart bevat concrete leerdoelen voor leerlingen per vak en bijbehorende beheersingsniveaus oplopend van vmbo-bb naar vwo. Per vak hebben vakexperts van SLO een kaart opgeleverd met inhoudelijke en vaardigheidsdoelen. Iedere kaart is voorzien van een visualisatie. De kaarten hebben geen wettelijke status. Ze zijn bedoeld als startpunt bij het bepalen van leerdoelen en onderwijsinhoud. Daarmee zijn de kaarten één van de 'designtools' waarmee een curriculum voor gepersonaliseerd leren kan worden vormgegeven.