helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingVakkernen
VO Kerndoel 29: Sleutelbegrippen
De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
Materie
Technologie
Kracht en beweging
Ruimte
Heelal binnen de context van PO

Licht, geluid en straling
Energie
VO Kerndoel 31: Processen in de natuur
De leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
Materie
Technologie
Kracht en beweging
Ruimte
Heelal binnen de context van PO

Licht, geluid en straling
Energie
VO Kerndoel 32: Theorieën in de natuur
De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.
Materie
Technologie
Kracht en beweging
Ruimte
Heelal binnen de context van PO

Licht, geluid en straling
Energie
VO Kerndoel 33: Techniek
De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken.
Materie
Ruimte
Heelal binnen de context van PO