helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingVakkernen
VO Kerndoel 11: Luistervaardigheid
De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Engels, Duits, Frans of Spaans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten.
Kijken en luisteren
VO Kerndoel 12: Woordverwerving
De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Engelse, Duitse, Franse of Spaanse woordenschat.
Spreken
Schrijven
Kijken en luisteren
Lezen
Gesprekken voeren
VO Kerndoel 13: Lezen en luisteren
De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engels, Duits, Frans of Spaanstalige teksten.
Kijken en luisteren
Lezen
VO Kerndoel 14: Omgaan met informatiebronnen
De leerling leert in Engels, Duits, Frans of Spaanstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
Kijken en luisteren
Lezen
VO Kerndoel 15: Informele gesprekken
De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven.
Spreken
Gesprekken voeren
VO Kerndoel 16: Standaardgesprekken
De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen.
Gesprekken voeren
VO Kerndoel 17: Contact via internet
De leerling leert informeel contact in het Engels, Duits, Frans of Spaans te onderhouden via e-mail, brief en chatten.
Schrijven
VO Kerndoel 18: Engels als wereldtaal
De leerling leert welke rol het Engels, Duits, Frans of Spaans speelt in verschillende soorten internationale contacten.
Spreken
Schrijven
Kijken en luisteren
Lezen
Gesprekken voeren