helphelp

Leerlijn Duits (vmbo), Kijken en luisteren

( )

Toelichting en verantwoording van de doorlopende leerlijn

Voor meer informatie zie:

Er zijn geen kerndoelen geformuleerd voor andere moderne vreemde talen dan Engels. De kerndoelen voor Engels kunnen worden gebruikt als leidraad voor het onderwijs in andere moderne vreemde talen.

 

kerndoelen onderbouw vmbo bovenbouw bb exameneenhedenvmbo bovenbouw kb exameneenhedenvmbo bovenbouw gl/tl exameneenheden