helphelp

Leerlijn Nederlands referentiekader (1F-4F)

( )

Sectoren
Vakkernen
beheersings­niveau 1Fbeheersings­niveau 2Fbeheersings­niveau 3Fbeheersings­niveau 4F
1. Mondelinge taalvaardigheid

NE/1F Gesprekken
Eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven op en buiten school.
 
Taken:
 1. Deelnemen aan discussie en overleg.
 2. Informatie uitwisselen.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • beurten nemen en bijdragen aan de samenhang;
 • afstemming op doel;
 • afstemming op de gesprekspartner(s);
 • woordgebruik en woordenschat;
 • vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.

NE/1F Luisteren
Luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling.
 
Taken:
 1. Luisteren naar instructies.
 2. Luisteren als lid van een live publiek.
 3. Luisteren naar radio, tv en naar gesproken tekst op internet.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren;
 • samenvatten.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld met betrekking tot:
 • lengte;
 • opbouw.

NE/1F Gesprekken, NE/1F Luisteren

NE/3F Spreken
Monologen en presentaties houden over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard, waarin ideeën worden uitgewerkt en voorzien van relevante voorbeelden.
 
Taken:
Een monoloog houden.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • samenhang;
 • afstemming op doel;
 • afstemming op publiek;
 • woordgebruik en woordenschat;
 • voeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.
 

NE/2F Gesprekken
In gesprekken over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit leefwereld en (beroeps) opleiding uiting geven aan persoonlijke meningen en informatie uitwisselen en gevoelens onder woorden brengen.
 
Taken:
 1. Deelnemen aan discussie en overleg.
 2. Informatie uitwisselen.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • beurten nemen en bijdragen aan de samenhang;
 • afstemming op doel;
 • afstemming op de gesprekspartner(s);
 • woordgebruik en woordenschat;
 • vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.

NE/2F Luisteren
Luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling of die verder van de leerling af staan.
 
Taken:
 1. Luisteren naar instructies.
 2. Luisteren als lid van een live publiek.
 3. Luisteren naar radio, tv en naar gesproken tekst op internet.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren;
 • samenvatten.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld met betrekking tot:
 • lengte;
 • opbouw.
 
 

NE/3F Spreken, NE/2F Gesprekken, NE/2F Luisteren

NE/3F Gesprekken
Op effectieve wijze deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard
 
Taken:
 1. Deelnemen aan discussie en overleg.
 2. Informatie uitwisselen.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • beurten nemen en bijdragen aan de samenhang;
 • afstemming op doel;
 • afstemming op de gesprekspartner(s);
 • woordgebruik en woordenschat;
 • vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.

NE/3F Gesprekken

NE/4F Spreken
Duidelijke, gedetailleerde monologen en presentaties houden over tal van onderwerpen uit de (beroeps) opleiding en van maatschappelijke aard en daarbij subthema’s integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.
 
Taken:
Een monoloog houden.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • samenhang;
 • afstemming op doel;
 • afstemming op publiek;
 • woordgebruik en woordenschat;
 • vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing.
 
 

NE/4F Luisteren
Luisteren naar een grote variatie aan, ook complexe, teksten over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard, die ook abstracte thema’s kunnen behandelen.
 
Taken:
 1. Luisteren naar instructies.
 2. Luisteren als lid van een live publiek.
 3. Luisteren naar radio, tv en naar gesproken tekst op internet.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren;
 • samenvatten.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld met betrekking tot:
 • lengte;
 • opbouw.
 

NE/4F Spreken, NE/4F Luisteren
2. Leesvaardigheid

NE/1F Zakelijke teksten
Eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
 
Taken:
1. Lezen van informatieve teksten.
2. Lezen van instructies.
3. Lezen van betogende teksten.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • techniek en woordenschat;
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren;
 • opzoeken.
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld.
 
Begrippenlijst
Er zijn begrippen beschreven voor:
- leestekens;
- woordsoorten;
- grammaticale kennis;
- tekstkennis;
- stilistiek en semantiek;
- morfologie;
- opmaak;
- klanken.
 
 

NE/1F Fictionele, narratieve en literaire teksten
Jeugdliteratuur belevend lezen.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld.
 

NE/1F Zakelijke teksten, NE/1F Fictionele, narratieve en literaire teksten

NE/2F Zakelijke teksten
Teksten lezen over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling en over onderwerpen die verder van de leerling afstaan.
 
Taken:
1. Lezen van informatieve teksten.
2. Lezen van instructies.
3. Lezen van betogende teksten.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • techniek en woordenschat;
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren;
 • samenvatten;
 • opzoeken.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld.
 
Begrippenlijst
Er zijn begrippen beschreven  voor:
 • leestekens;
 • grammaticale kennis;
 • tekstkennis;
 • stilistiek en semantiek.

NE/2F Fictionele, narratieve en literaire teksten
Eenvoudige adolescentenliteratuur herkennend lezen.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld.
 

NE/2F Zakelijke teksten, NE/2F Fictionele, narratieve en literaire teksten

NE/3F Zakelijke teksten
Een grote variatie aan teksten over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard zelfstandig lezen, met begrip voor geheel en details.
 
Taken:
 1. Lezen van informatieve teksten.
 2. Lezen van instructies.
 3. Lezen van betogende teksten.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren;
 • samenvatten;
 • opzoeken.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld.
 
 

NE/3F Fictionele, narratieve en literaire teksten
Adolescentenliteratuur en eenvoudige volwassenenliteratuur kritisch en reflecterend lezen.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld.

NE/3F Zakelijke teksten, NE/3F Fictionele, narratieve en literaire teksten

NE/4F Zakelijke teksten
Een grote variatie aan teksten lezen over tal van onderwerpen uit de (beroeps) opleiding en van maatschappelijke aard en kan die in detail begrijpen.
 
Taken
 1. Lezen van informatieve teksten.
 2. Lezen van instructies.
 3. Lezen van betogende teksten.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren;
 • samenvatten.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld.
 
 

NE/4F Fictionele, narratieve en literaire teksten
Volwassenenliteratuur interpreterend en esthetisch lezen.
 
De  volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld.

NE/4F Zakelijke teksten, NE/4F Fictionele, narratieve en literaire teksten
3. Schrijfvaardigheid

NE/1F Schrijven en Taalverzorging
Korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de leefwereld.
 
Taken:
 1. Correspondentie.
 2. Formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen.
 3. Verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen.
 4. Vrij schrijven.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • samenhang;
 • afstemming op doel;
 • afstemming op publiek;
 • woordgebruik en woordenschat;
 • spelling, interpunctie en grammatica;
 • leesbaarheid.
 
Taalverzorging
Er zijn regels beschreven voor:
 • alfabetische spelling;
 • orthografische spelling;
 • morfologische spelling;
 • morfologische spelling op syntactische basis ( voor aspecten van de werkwoordspelling);
 • leestekens;
 • afbreekegels;
 • grammaticale begrippen voor werkwoordspelling.

NE/1F Schrijven en Taalverzorging

NE/2F Schrijven en Taalverzorging
Samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.
 
Taken:
 1. Correspondentie.
 2. Formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen.
 3. Verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • samenhang;
 • afstemming op doel;
 • afstemming op publiek;
 • woordgebruik en woordenschat;
 • spelling, interpunctie en grammatica;
 • leesbaarheid.
 
Taalverzorging
Er zijn regels beschreven voor:
 • moeilijke gevallen in de morfologische spelling;
 • moeilijke gevallen in de morfologische spelling op syntactische basis (voor aspecten van de werkwoordspelling);
 • leestekens.
 
 

NE/2F Schrijven en Taalverzorging

NE/3F Schrijven en Taalverzorging
Gedetailleerde teksten schrijven over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard, waarin informatie en argumenten uit verschillende bronnen bijeengevoegd en beoordeeld worden.
 
Taken:
 1. Correspondentie.
 2. Formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen.
 3. Verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • samenhang;
 • afstemming op doel;
 • woordgebruik en woordenschat;
 • spelling, interpunctie en grammatica;
 • leesbaarheid.
 
Taalverzorging
Er zijn regels beschreven voor:
 • moeilijke gevallen in de morfologische spelling op syntactische basis (voor aspecten van de werkwoordspelling);
 • leestekens;
 • aaneenschrijvingen losschrijving.
 
 

NE/3F Schrijven en Taalverzorging

NE/4F Schrijven en Taalverzorging
Goed gestructureerde teksten schrijven over allerlei onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard en  daarbij relevante belangrijke kwesties benadrukken, standpunten uitgebreid uitwerken en ondersteunen met redenen en relevante voorbeelden.
 
Taken:
 1. Correspondentie.
 2. Formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen.
 3. Verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven
 • samenhang;
 • afstemming op doel;
 • afstemming op publiek;
 • woordgebruik en woordenschat;
 • spelling, interpunctie en grammatica;
 • leesbaarheid.
 
 

NE/4F Schrijven en Taalverzorging
4. Argumentatieve vaardigheden
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

NE/4F Zakelijke teksten
Een grote variatie aan teksten lezen over tal van onderwerpen uit de (beroeps) opleiding en van maatschappelijke aard en kan die in detail begrijpen.
 
Taken
 1. Lezen van informatieve teksten.
 2. Lezen van instructies.
 3. Lezen van betogende teksten.
 
De volgende kenmerken van de taakuitvoering zijn beschreven:
 • begrijpen;
 • interpreteren;
 • evalueren;
 • samenvatten.
 
Voor de teksten zijn tekstkenmerken opgesteld.
 
 

NE/4F Zakelijke teksten