VSO Vervolgonderwijs
In het kader van het Concept-wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO zijn er voor het vso concept kern-doelen ontwikkeld. SLO is door het ministerie van OCW gevraagd hiervoor voorstellen te formuleren. De voorstellen zijn in december 2010 aan het ministerie van OCW voorgelegd en in 2011 op diverse momenten voorgelegd aan het veld. De kerndoelen vso zullen in 2013 opgenomen worden in het wettelijk kader. Tot die tijd zijn het nog concept kerndoelen. Deze zijn echter al wel voor uw school te gebruiken.

Via het linkermenu kunt u informatie vinden over de kerndoelvoorstellen, de drie uitstroomprofielen en over de leergebiedoverstijgende thema's.

Voor meer informatie over het project Kerndoelen kunt u terecht bij Hans Pietersen, telefoon 053 484 02 14.

De concept kerndoelen bevatten uitwerkingen voor de drie uitstroomprofielen 'vervolgonderwijs', 'arbeidsmarkt'  en 'dagbesteding. De concept kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De kerndoelen vso worden naar verwachting in 2013 opgenomen worden in het wettelijk kader. Tot die tijd zijn het nog concept kerndoelen. Deze zijn echter al wel voor uw school te gebruiken.

U kunt de kerndoelvoorstellen downloaden via de onderstaande tabel. Ook kunt u op deze website specifiekere informatie vinden over de leergebiedoverstijgende kerndoelen en een instrument voor de uitwerking van kerndoelen naar maatwerk in vso