helphelp

Leerlijn Nask2 inhouden (PO-vmbo), Reactiviteit

( )

kerndoelen primair onderwijskerndoelen onderbouw vmbo bovenbouw gl/tl exameneenheden

NASK2/K/10  Basischemie voor vervolgopleiding en beroep
16. De kandidaat kan eigenschappen noemen waaraan stoffen herkend kunnen worden en die kennis toepassen in practicumsituaties.
17. De kandidaat kan onderzoeken of een stof een zuivere stof is of een mengsel, een aantal zuivere stoffen en soorten mengsels noemen, en de hoofdbestanddelen van een aantal mengsels noemen.
18. De kandidaat kan:
− een aantal processen uit het dagelijks leven herkennen als een chemische reactie;
− van een aantal (soorten) reacties toepassingen noemen, de vergelijkingen opstellen en beschrijvingen geven;
− berekeningen uitvoeren aan reacties en beschrijven hoe bepaalde factoren de reactiesnelheid beïnvloeden.

NASK2/K/5  Mens en omgeving: verbranding
6. De kandidaat kan een aantal verbrandingsverschijnselen beschrijven, verbrandingsvoorwaarden noemen, en toelichten dat blussen of voorkomen van brand berust op de beïnvloeding van deze voorwaarden.
7. De kandidaat kan de gevolgen van overvloedig energieverbruik noemen voor gezondheid en milieu.
8. De kandidaat kan de bewerking van aardolie in raffinaderijen en het gebruik van aardolie als grondstof voor chemische producten beschrijven.

NASK2/K/7  Water, zuren en basen
10. De kandidaat kan van leidingwater en van in de natuur voorkomende watersoorten de samenstelling, functie en toepassing beschrijven.
11. De kandidaat kan:
− van een aantal zuren en basen de naam en formule geven;
− van een aantal zure en basische oplossingen de formules geven van de deeltjes die daarin voorkomen;
− de eigenschappen en toepassingen van zure en basische oplossingen noemen.
12. De kandidaat kan de eigenschappen en toepassingen noemen van een aantal indicatoren en deze toepassen in pH-onderzoek.
 

NASK2/K/8  Reinigingsmiddelen en cosmetica
13. De kandidaat kan een aantal was-, reinigings- en oplosmiddelen en cosmetische middelen noemen, en de werking en/of toepassing beschrijven van een aantal van deze middelen.
 

NASK2/K/9  Chemie en industrie
14. De kandidaat kan eigenschappen en toepassingen van metalen noemen, enkele bereidingsprocessen van metalen beschrijven, en het verschil tussen edele en andere metalen noemen.  
15. De kandidaat kan de vorming van polymeren beschrijven en enkele voordelen van toepassingen van polymeren noemen.