helphelp

Leerlijn Nask2 inhouden (PO-vmbo), Schaal, verhouding en hoeveelheid

( )

kerndoelen primair onderwijskerndoelen onderbouw vmbo bovenbouw gl/tl exameneenheden
n.v.t.

NASK2/K/10  Basischemie voor vervolgopleiding en beroep
16. De kandidaat kan eigenschappen noemen waaraan stoffen herkend kunnen worden en die kennis toepassen in practicumsituaties.
17. De kandidaat kan onderzoeken of een stof een zuivere stof is of een mengsel, een aantal zuivere stoffen en soorten mengsels noemen, en de hoofdbestanddelen van een aantal mengsels noemen.
18. De kandidaat kan:
− een aantal processen uit het dagelijks leven herkennen als een chemische reactie;
− van een aantal (soorten) reacties toepassingen noemen, de vergelijkingen opstellen en beschrijvingen geven;
− berekeningen uitvoeren aan reacties en beschrijven hoe bepaalde factoren de reactiesnelheid beïnvloeden.

NASK2/V/1  Productieprocessen
22. De kandidaat kan rapporteren naar aanleiding van een onderzoek naar een productieproces, door middel van een verslag en/of presentatie.
23. De kandidaat kan in het onderzoek scheikundige begrippen, symbolen en formules kwalitatief en kwantitatief toepassen in relatie tot een of meer productieprocessen, met name aangaande gebruikte hoeveelheden.
24. De kandidaat kan in het onderzoek de leervaardigheden tonen die genoemd worden in NASK2/K/3.

NASK2/V/2  Productonderzoek
25. De kandidaat kan rapporteren naar aanleiding van een onderzoek naar een product, door middel van een verslag en/of presentatie.
26. De kandidaat kan in het onderzoek scheikundige begrippen, symbolen en formules kwalitatief en kwantitatief toepassen in relatie tot een of meer producten, met name aangaande titreren, pH-onderzoek, neerslagreacties, en ontledings- en scheidingsmethoden.
27. De kandidaat kan in het onderzoek de leervaardigheden tonen die genoemd worden in NASK2/K/3.