helphelp

Leerlijn Nask2 vaardigheden (PO-vmbo)

( )

Sectoren
Vakkernen
vmbo bovenbouw gl/tl exameneenheden
1. Onderzoeken

NASK2/K/3  Leervaardigheden in het vak natuur- en scheikunde
3. De kandidaat beheerst strategische vaardigheden die bijdragen tot:
− de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
− het vermogen met vaktaal en vakmethodieken te communiceren en onderzoek te doen;
− het toepassen van rekenvaardigheden in natuur- en scheikunde.
 

NASK2/K/3
2. Natuurwetenschappelijk instrumentarium / reken- en wiskundige vaardigheden

NASK2/K/3  Leervaardigheden in het vak natuur- en scheikunde
3. De kandidaat beheerst strategische vaardigheden die bijdragen tot:
− de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
− het vermogen met vaktaal en vakmethodieken te communiceren en onderzoek te doen;
− het toepassen van rekenvaardigheden in natuur- en scheikunde.
 

NASK2/K/3
3. Redeneervaardigheden

NASK2/K/3  Leervaardigheden in het vak natuur- en scheikunde
3. De kandidaat beheerst strategische vaardigheden die bijdragen tot:
− de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
− het vermogen met vaktaal en vakmethodieken te communiceren en onderzoek te doen;
− het toepassen van rekenvaardigheden in natuur- en scheikunde.
 

NASK2/K/3
4. Informatievaardigheden

NASK2/K/3  Leervaardigheden in het vak natuur- en scheikunde
3. De kandidaat beheerst strategische vaardigheden die bijdragen tot:
− de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
− het vermogen met vaktaal en vakmethodieken te communiceren en onderzoek te doen;
− het toepassen van rekenvaardigheden in natuur- en scheikunde.
 

NASK2/K/3
5. Waarderen en oordelen

NASK2/K/1  Oriëntatie op leren en werken  
1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang en de rol aangeven van natuur- en scheikunde in de maatschappij.  
 
 

NASK2/K/1