Moderne vreemde talen

Door beheersing van moderne vreemde talen vergroten leerlingen wereldwijd hun communicatieve, sociale en maatschappelijke mogelijkheden. Engels neemt als wereldtaal voor ons land een centrale plaats in en is daarom voor alle leerlingen in het hele voortgezet onderwijs een verplicht vak. Als leerlingen in de gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl) gekozen hebben voor de sector Economie, kunnen zij als sectorkeuzevak kiezen voor een tweede en eventueel derde vreemde taal, Frans of Duits. Voor alle sectoren van de theoretische en gemengde leerwegen van het vmbo geldt dat leerlingen in het vrije deel als examenvak kunnen kiezen voor Arabisch, Fries, Spaans of Turks. Wil een leerling die niet de sector Economie volgt, toch een extra vreemde taal opnemen, dan kan een school de mogelijkheid bieden een vreemde taal als extra examenvak op te nemen.

Het examenprogramma voor de moderne vreemde talen van alle leerwegen bestaat naast de preambule (zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden) uit tien eindtermen, waarvan de eerste drie van generieke aard zijn en de overige zeven betrekking hebben op het leren van een taal.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de talen kunt u de gewenste informatie aanklikken. U kunt kiezen uit informatie over Exameneenheden, Einddoelen en de verdeling van de vaardigheden over SE en CE.

Onder de verschillende  question.png knoppen vindt u respectievelijk de beschrijving van wat verstaan wordt onder een leerlijn en vak kernen, onder einddoelen en exameneenheden en onder SE/CE.