Zoeken
Uitgebreid zoeken

Hebt u een specifieke vraag als "Wat moeten leerlingen bij aardrijkskunde aan het einde van de onderbouw vmbo kennen over duurzaamheid?",  In het vrije zoekveld tikt u ‚Äėduurzaam vmbo aardrijkskunde tussendoelen' in. Andere zoektermen zijn bijvoorbeeld:

  1. leerlijnen
  2. kerndoelen
  3. eindtermen
  4. tussendoelen
  5. basis- & keuzestof 
  6. samenhang